Πετρίδου Σεβαστή

Ελεύθερη επαγγελματίας.
Γεννήθηκε στον Πειραιά και πολλά χρόνια τώρα μένει στην Σταυρούπολη όπου είναι και η επιχείρησή της , με αντικείμενο την εμπορία χρωμάτων αυτοκινήτων. Είναι μέλος στο σωματείο <Απόλλων> και <Πρόνοιας και Προστασίας των Ζώων>. Είναι επίσης εθελόντρια με σκοπό την προστασία των αδέσποτων ζώων.