Διονυσιάδου Ανθούλα

Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και τα τελευταία 20 χρόνια ζει στην Πολίχνη. Είναι ιδιωτική υπάλληλος και επιθυμεί να συμμετέχει στα κοινά.