Κανλή Σωτηρία

Ιδιωτική υπάλληλος.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Σταυρούπολη. Έχει τελειώσει στον Ο.Α.Ε.Δ. υπάλληλος γενικών καθηκόντων. Έχει κάνει την πρακτική της στο Θ.Χ.Π. Άγιος Παντελεήμων