Καραγιαννίδου – Στρατή Χαρίκλεια

Συνταξιούχος Δημοσίου.
Γεννήθηκε στην Καβάλα και μεγάλωσε στη Σταυρούπολη. Είναι απόφοιτη ΤΕΙ Λογιστικής . Εργάστηκε ως υπάλληλος στο δήμο Θεσσαλονίκης στο τμήμα Μισθοδοσίας καθώς και τα τελευταία χρόνια στο Ληξιαρχείο Θεσσαλονίκης.