Μακρόπουλος Χρήστος

Ελεύθερος Επαγγελματίας.
Γεννήθηκε στη Νέα Μάδυτο και κατοικεί από το 1986 στη Σταυρούπολη. Διετέλεσε μέλος της διοίκησης του Ε.Ο.Σ. και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ομόνοιας Σταυρουπόλεως. Είναι έγγαμος με δύο παιδιά.