Παραίτηση αντιπροέδρου σε ένδειξη διαμαρτυρίας

Παρασκευή, 09 Απριλίου 2021
31

Εδώ και καιρό ως «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» δήμου Παύλου Μελά έχουμε εκφράσει τη διαφωνία μας για τον τρόπο με τον οποίο η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου επιτελεί τον ρόλο της. Έχουμε επισημάνει πως ο θεσμός του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου ξεπερνά τα στενά παραταξιακά όρια. Το προεδρείο ενός δημοτικού συμβουλίου είναι προεδρείο όλου του σώματος, του συνόλου των εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων και εγγυάται τη διαδικασία που πραγματοποιείται στο ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων του δήμου μας, τον δημοκρατικότερο τόπο ανταλλαγής απόψεων.

Έτσι θα έπρεπε να είναι. Αυτή άλλωστε είναι και η βούληση του νομοθέτη.

Δυστυχώς, στο Δήμο Παύλου Μελά σε κάθε συνεδρίαση γινόμαστε όλοι μάρτυρες μιας θεσμικής κατάπτωσης. Η πρόεδρος του σώματος λειτουργεί ως «κομματάρχης» της παράταξης της διοίκησης, κλείνοντας τα μικρόφωνα αρνούμενη να ακούσει τη διαφορετική άποψη, μη επιτρέποντας στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης να εκφράσουν τις θέσεις τους. Λειτουργεί με τρόπο που παραπέμπει σε άλλες εποχές, εποχές που όλοι οι δημοκράτες πολίτες θέλουν να ξεχάσουν.

Ειδικότερα την περίοδο του κορονοϊού, περίοδο κατά την οποία οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη και όχι με φυσική παρουσία, η πρόεδρος, όπως και τα υπόλοιπα μέλη του προεδρείου πρέπει να εγγυηθούν παρά τις δυσκολίες την ομαλή έκβαση των συνεδριάσεων και φυσικά τη διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων.

Κάτι τέτοιο δε συνέβη στην πρόσφατη συνεδρίαση στις 24.02.2021.Συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και δημοτικός σύμβουλος της «ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ», Παντελής Αργυρόπουλος, αν και ήταν εκτός τηλεδιάσκεψης κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης και κατά την τέλεση της ψηφοφορίας ενός ψηφίσματος διαπίστωσε έκπληκτος μεταγενέστερα ότι προσμετρήθηκε η ψήφος του.

Παρά την επιστολή του κ. Αργυρόπουλου που σημείωνε ότι η ψήφος του προσμετρήθηκε εκ παραδρομής και στην οποία ο ίδιος ξεκαθάριζε ότι δεν είχε ψηφίσει, η πρόεδρος αμφισβήτησε όσα της δήλωσε, απαντώντας ότι το ηλεκτρονικό σύστημα τον υπολόγιζε ως παρόντα στη διαδικασία.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας ο κ. Αργυρόπουλος παραιτήθηκε από την θέση του αντιπροέδρου, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαφωνία του για τον τρόπο που διεξάγονται οι ψηφοφορίες αλλά και οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Η πράξη του κ. Αργυρόπουλου εκφράζει το σύνολο των δημοτικών συμβούλων της «ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ».

Ανακαλούμε την κυρία πρόεδρο στην τάξη. Την καλούμε να αντιληφθεί, έστω και καθυστερημένα, την σπουδαιότητα του θεσμικού ρόλου που κατέχει, καθώς εγγυάται την ορθή διαδικασία των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Είναι πρόεδρος όλων των δημοτικών συμβούλων και όχι μόνο της παράταξης της διοίκησης.

Εάν δεν μπορεί να αντιληφθεί το ρόλο της, τότε ο δήμαρχος θα πρέπει να δράσει άμεσα.