Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στον υπεύθυνο του ΠΑΚΟΕ για τις μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο ΔΣ 24/2/2021

Δευτέρα, 01 Μαρτίου 2021
171

Ο επικεφαλής της παράταξης "ΑΝΑΤΡΟΠΗ", Γιώργος Λίλτσης, θέτει ερωτήματα στον υπεύθυνο του ΠΑΚΟΕ, αναφορικά με τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν για την ατμοσφαιρική ρύπανση των περιοχών της δυτικής Θεσσαλονίκης και κατά πόσο οι μετρήσεις αυτές, δίνουν στον δήμο την δυνατότητα να έχει θετική έκβαση στο ΣτΕ. Η συζήτηση έλαβε χώρα στα πλαίσιο του δημοτικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 24/2/2021.