Τοποθέτηση Γ. Λίλτση για τους Συλλόγους του δήμου Παύλου Μελά

Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021
33

Είναι κοινή παραδοχή ότι οι σύλλογοι συμβάλλουν πολυεπίπεδα στην κοινωνία μας. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι ζωής μας.

Ωστόσο, δεν νοείται σήμερα να παραχωρούνται στους συλλόγους δημοτικοί χώροι, χωρίς αυτοί να είναι ασφαλείς, πιστοποιημένοι, κατάλληλοι και ελεγμένοι ή να προτιμούνται κάποιοι σύλλογοι και να απορρίπτονται άλλοι γιατί οι πρώτοι έχουν τις σωστές... γνωριμίες και άκρες.

Εδώ και χρόνια ως «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» έχουμε ζητήσει από την διοίκηση του δήμου να φέρει στο δημοτικό συμβούλιο ένα πλαίσιο χρήσης των δημοτικών χώρων με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και βάσει αυτού να παραχωρούνται οι χώροι στους συλλόγους και τα σωματεία της περιοχής μας.

Πρόταση μας να ξεκινήσει άμεσα διαδικασία:

  • Καταγραφής, ελέγχου, αδειοδότησης και πιστοποίησης των δημοτικών ακινήτων και χώρων ώστε αυτοί να είναι ασφαλείς
  • Διευκόλυνση του έργου ΟΛΩΝ ανεξαιρέτως των συλλόγων και των σωματείων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας με
  • ΔΩΡΕΑΝ παραχώρηση των χώρων βάσει του συγκεκριμένου πλαισίου που θα θεσπιστεί (καταστατικό)