Η «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» στο ετήσιο συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε.

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2022
41

Η «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» δήμου Παύλου Μελά παρούσα στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Η καρδιά της αυτοδιοίκησης χτυπάει στο Βόλο.

Διεκδικούμε ένα καλύτερο αύριο για τις τοπικές μας κοινωνίες, οραματιζόμαστε έναν σύγχρονο δήμο Παύλου Μελά.