49 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου 1973

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2022
27

49 χρόνια μετά, τα αιτήματα για «Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία» παραμένουν επίκαιρα και διαχρονικά.

Ο αγώνας κατά της δικτατορίας, ο αγώνας των σπουδαστών, ο αγώνας όλων των Ελλήνων μας δείχνει το δρόμο για να αγωνιστούμε για Δημοκρατία, Ελευθερία, Δωρεάν και Δημόσια Παιδεία και Υγεία, αξιοπρέπεια.

Αυτός ο αγώνας είναι διαρκής.

Η «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» τίμησε τους πεσόντες και τους αγωνιστές της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και φέτος.